Sidst opdateret: Januar 2024

At ansøge om et hjælpemiddel til dig selv eller en i din familie, kan være en forvirrende og langsommelig process. Her hos Tele Call har vi i mange år hjulpet privatpersoner og institutioner med at vælge og implementere velfærdsteknologiske hjælpemidler. Derfor ved vi hvor forvirrende det kan være at søge om et hjælpemiddel, og tilbyder derfor et sæt overordnede råd, om hvad du skal have for øje når du ansøger om et hjælpemiddel.
Du kan også ringe til os på Tlf.; 21 123 456 eller sende en mail;  info@telecall.dk, så kan vi altid tage en snak om dine muligheder for at få en Glassouse, HouseMate, Go Mission, eller andre hjælpemidler. Der tages forbehold for ændringer og der gøres opmærksom på denne artikel er indsamlede erfaringer og råd, og er derfor ikke nødvendigvis retvisende i din kommune.

Overvej dette inden du kontakter kommunen for at søge om hjælpemidler

Før du i det hele taget begynder og søge om et specifikt hjælpemiddel, er det vigtigt du overvejer hvad det er du helt specifikt har brug for hjælp til. En god idé er at skrive det ned før du kontakter kommunen. Du behøves ikke at have et specifikt hjælpemiddel i tankerne, når du ansøger, men det er en fordel selv at undersøge hvilke mulige hjælpemidler, du synes kunne hjælpe dig. Så er du bedre forberedt på at indgå i en dialog med visitatoren, inde ved kommunen, om præcis hvad det er du har brug for.

Ansoeg om hjaelpemiddel

Hvem skal jeg kontakte for at ansøge om et hjælpemiddel?

Hvis du eller den du ansøger om et hjælpemiddel til bor på, eller på anden vis er tilknyttet en kommunal eller regional institution, kan du med fordel kontakte personalet, da de ofte vil kunne håndtere ansøgningsprocessen for dig.
Bor du i eget hjem og er ikke tilknyttet en institution, vil du typisk have to valgmuligheder.

  • Du kan udfylde et digitalt ansøgningsskema med dit nemId på borger.dk
  • Eller du kan søge på din kommunes hjemmeside, efter den digitale indgang til deres hjælpemiddelafdeling.

Alle landets kommuner har oprettet hjælpemiddelafdelinger med tilknyttede visitatorer, hvordan du kommer i kontakt med afdelingerne, kan variere markant fra kommune til kommune. Efter du har ansøgt om et hjælpemiddel, vil du blive kontaktet af en visitator om din sag. Ventetider og svarfrister på sager kan også varierer en del fra kommune til kommune.

Hvad bliver jeg vurderet på når jeg vil ansøge om at få et hjælpemiddel?

Kriterierne og hvor meget hjælp du kan få variere fra kommune til kommune. Dette er fordi hver kommune selv udformer deres serviceniveau efter en kommunes kvalitetsstandard, der revideres en gang om året. Typisk vil en kommunal visitator vurdere din sag ud fra følgende kriterier:

  • At du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. En varig funktionsnedsættelse betyder der ikke er potentiale for at du kan bedre din funktion ved hjælp af f.eks. træning ved en fysioterapeut.
  • At hjælpemidlet giver dig en øget selvhjulpenhed i din dagligdag.
  • At hjælpemidlet frigiver tid og ressourcer hos dig og/eller pårørende eller personale i din hverdag.
  • At hjælpemidlet gør dig i stand til at opretholde eller opnå en beskæftigelse.
  • At hjælpemidlet aflaster følger af en varig funktionsnedsættelse

Hvordan vælger jeg et hjælpemiddel? 

hjælpemiddelbasen kan du se en lang række hjælpemidler med tilhørende beskrivelser og links til de virksomheder der sælger dem. Siden opdateres løbende, men udviklingen går så rivende stærkt, at du med fordel også kan lave en mere generel søgning på f.eks. Google. Du kan også tage en snak med en medarbejder hos Tele Call omk. De elektroniske hjælpemidler, GlassOuse, HouseMate eller Go Mission vi tilbyder til personer med fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser. 
Visitatoren tilknyttet din sag skal altid visitere ud fra en tese om bedst og billigst. Det vil sige de først skal undersøge om der findes billigere alternativer, der gør det samme som det hjælpemiddel du søger om. Har du fået tilbudt et billigere alternativ, men gerne vil have et andet og dyrere hjælpemiddel, skal du ikke fortvivle. Du kan gøre brug af Fritvalgsordningen der giver dig ret til at få tilskud, til at vælge et dyrere hjælpemiddel end du er blevet visiteret til. Det betyder at kommunen betaler et tilskud til dig, svarende til hvad den billigere løsning ville have kostet. Du skal være opmærksom på at du ikke kan få tilskud til et hjælpemiddel du har købt før du har fået bevillingen fra kommunen.

Idé til at søge om hjælpemidler

Jeg er ikke tilfreds med kommunens afgørelse af min ansøgning, hvordan klager jeg? 

Du kan klage indenfor 4 uger efter du har modtaget en afgørelse på din sag fra kommunen. Efter du har indsendt din klage har kommunen 4 uger til at tage stilling til din klagesag. Hvis kommunen ikke vil give dig medhold i din klage, bliver den indsendt til Ankestyrelsen, der vil foretage en endelig afgørelse af din klagesag.
Hvis du ønsker rådgivning om dine klagemuligheder kan du få gratis rådgivning hos DUKH: Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Du kan også læse mere om dine klagemuligheder på: Socialtyrelsens hjemmeside