fbpx
 • Hurtig levering fra 50,- / GRATIS ved afhentning i Odense
 • 30 dages fortrydelsesret

DoMyDay for borgere med kognitiv funktionsnedsættelse

 DoMyDay stuktur hjælpemiddel Nem Kommunikation

Effekt ved brug af DoMyDay | Økonomisk potentiale ved brug af DoMyDay

 Se mere om Do My Day på DoMyDay.dk

"DoMyDay -Nem Kommunikation" er en smartphone til demente og andre med kognitiv funktionsnedsættelse, som hjælper med struktur og kommunikation. 
DoMyDay anvendes som et hjælpemiddel der tilpasses individuelt til borgerens behov. Systemet udmærker sig ved ikke at være en app som installeres på en smartphone som eksempelvis MOBI:DO, som er en app der hjælper med struktur.

DoMyDay -Nem Kommunikation er en smartphone som udelukkende indeholder de funktioner som vi har lagt ind i systemet og der er ikke mulighed for at downloade apps, eller benytte funktioner som findes på almindelige smartphones. DoMyDay -Nem Kommunikation kan derfor benyttes af borgere som ikke magter at benytte almindelige smartphones.

DoMyDay -Nem Kommunikation er fra start udviklet via brugerdreven innovation, så brugere har fra start været involveret i udviklingen af DoMyDay -Nem Kommunikation. Idéen til DoMyDay -Nem Kommunikation blev udviklet i projekt Demens i hjemmet, som Tele Call deltog i fra primo 2011 - medio 2013.
Efterfølgende er systemet blevet afprøvet og tilpasset i projekt Nem Kommunikation, igen ved hjælp af brugerinddragelse og projektpartner: Center for Kommunikation og velfærdsteknolog.

 

Effekt ved brug af DoMyDay -Nem Kommunikation

De første afprøvninger af DoMyDay - Nem Kommunikation, er blevet evalueret af Colab og Syddansk Sunhedsinnovation. Evalueringerne viser at borgerene i højere grad end tidligere, er i stand til at mestre egen situation og at der dermed er mindre behov for hjælp fra andre. Dette medfører endvidere øget livskvalitet for borgeren og mindsker stressniveauet hos pårørende og fagpersoner. 

Evalueringerne er foretaget på en tidligere prototype.

Herunder er eksempler på hvad DoMyDay Nem Kommunikation hjælper med: 

 • Øget empoverment hos borgeren
 • Huske at drikke og spise
 • Støvsuge
 • Tømme opvaskemaskine
 • Lave mad
 • Vejledning til at pakke sportstaske
 • Huske og overholde aftaler
 • Huske piller
 • Huske og vise begivenheder som ferier, fester, familie mm
 • Sende forudskrevne SMS (kunne ikke SMSé med den tidligere mobiltelefon)
 • Telefonerer (kunne ikke benytte den tidligere mobiltelefon)
 • Se dig i spejlet (inden du går ud)
 • Nedsat stressniveau hos pårørende og fagpersoner.

Listen er blot et lille udpluk af den effekt som DoMyDay -Nem Kommunikation hjælper med.

Herunder er udtalelser opsamlet under evalueringer.

Medicinhusker

”Han husker jo at tage sine piller. Vi måtte hele tiden tænke på, om vi skulle køre ned og se, om han havde taget dem. Det gør vi slet ikke mere […] Jeg ringede hver morgen til ham kl. 7. for at minde ham om, at han skulle tage pillerne, og så var vi hernede, inden han skulle have de næste.”
- Hjemmeplejer, Nordfyns Kommune

”Det bedste af det hele er også, at jeg ikke har den hyletone hver anden time. Der er kommet noget ro, fordi den ikke snakker så højt den her [DoMyDay -Nem Kommunikation].”
- Borger, Nordfyns Kommune

Forkortet træningsforløb

”Jeg kom en gang om ugen, så kom DoMyDay - Nem Kommunikation ind i billedet, og så blev det faktisk sådan, at han godt ville prøve det af i en længere periode. Så blev det hver 14. dag. Som sagt sluttede jeg helt sikkert forløbet før, end jeg normalt ville have gjort [...]. Med de sidste 14 dages intervaller med DoMyDay -Nem Kommunikation har jeg set ham over 3 mdr. Normalt kan vi sagtens lægge et par måneder mere oveni, hvor det er med længere intervaller, hvor vi følger op – i op til et halvt år, hvor vi sikrer os, at det vi har sat i værk også fungerer […] Det var i hvert fald med stor begejstring, at jeg oplevede, hvor godt det virkede. Og hvor tydeligt det var, at det kunne gå i stedet for, at jeg kom der en opfølgningsgang.”
- Ergoterapeut, Odense Kommune

Selvstændighed

”Så på den facon er hun heldig at have ham [ægtefælle] og slipper uden om hjemmepleje eller hjemmesygeplejerske. Men hun har jo mig, som kommer som hjemmevejleder ca. 1,5 time om ugen, som vi samler i klumper til én gang om måneden […]
”Så det [besøg] kan ikke undgås, men en gang i kvartalet vil være optimalt.”
”Hvis hun ikke havde DoMyDay -Nem Kommunikation, ville hun have brug for mere støtte til struktur. Enten af hjemmevejleder eller af den Kommunale Hjemmepleje. Jeg vurderer, at behovet måske ville være et besøg ugentligt af ca. 1-2 timers varighed.”
- Demenskoordinator og socialpædagog, Odense Kommune

”[…] når hun [hjemmevejleder] hjælper mig med at få lagt de her ting ind, for det er jo de ting, som hele tiden har været mine kvaler […] Og det er sådan nogle ting, jeg har brugt meget at snakke med dem om: Hvordan skal jeg gøre det? Hvor vi har forsøgt at finde nogle andre løsninger, nogle gange nogle lavpraktiske løsninger, som ikke fungerer i længden for mig.”
- Borger med demens, Odense Kommune

Selvtillid

”Nu er vi på et besøg ca. hver 14. dag, og vi har aftalt, at vi kan aflyse det, hvis ikke hun har noget, jeg skal tage mig af. Hun ringer selv op til de forskellige og den slags ting. Og jeg hører jo slet ikke om medicinen mere, det gjorde jeg meget i starten. Hun glemte at tage det ene og det andet”
- Ergoterapeut, Odense Kommune

 

Økonomisk potentiale ved brug af DoMyDay -Nem Kommunikation

I Danmark er der 84.000 demente borgere og 122.000 borgere med erhvervet hjerneskade og et skøn er at 20% vil have gavn af at benytte DoMyDay -Nem Kommunikation.

Evalueringen fra Colab, viser først og fremmest at DoMyDay - Nem Kommunikation, hjælper brugeren, pårørende og personale samt mulighed for en økonomisk gevinst.

De afprøvninger som dannede baggrund for evalueringerne, blev foretaget med en tidligere udgave af
Do My Day - Nem Kommunikation, hvor der ikke var mulighed for fjernadministration. Kontaktpersoner (pårørende eller fagperson) har nu mulighed for fuld kontrol over borgerens enhed, uden at være tilstede hos borgeren. Der er derfor potentiale for yderligere reduceret omkostning til transport.

Odense Kommune har udarbejdet en Velfærdteknologi Vurdering, som giver DoMyDay topkarakter, når det gælder om at kompenserer for borgerens behov.
Flere pårørende bemærker at der er færre konflikter.
Odense Kommune vurderer at DoMyDay kan implementeres uden omkostninger, alt indregnet, fordi evalueringen viser et reduceret behov for fysiske besøg.

DoMyDay - Nem Kommunikation har HMI nr. 100574

 

Se mere om DoMyDay herunder

DoMyDay produktbeskrivelse

Dansk teknologi gør kvinde med Downs syndrom selvstændig

DoMyDay lader hjerneskadede være sig selv

Ny undersøgelse: Dette hjælpemiddel gør en forskel for mennesker som lider af demens

Odense Kommune implementerer DoMyDay

Udviklingsforløb af DoMyDay

 

Få nyheder direkte i din indbakke: