Hvad bruges en gateway på en router til?

Med en gateway har din router mulighed for at forbinde til et netværk. Af den grund er en gateway næsten mulig at sammenligne med en vejviser – uden en gateway kan en enhed ikke benytte internettet. For at flere netværk kan kommunikere sammen, som det for eksempel er tilfældet med telekommunikation, er adskillige gateways nødvendige. På trods af, at de fleste moderne computere kan fungere som gateways selv, er den bedste løsning altid at have en decideret gatewaysformynder i form af en moderne router.

Navnet Gateway anvendes også om en boks, hvor man kan indsætte et SIM-kort og tilslutte en fastnettelefon og ringe fra fastnetteleffonen via mobilnettet. Denne boks kaldes en GSM Gateway og omdanner i korte træk din almene fastnettelefon til en GSM telefon.

Herunder kan du se GSM Gateways.