G.711

G.711 er en teknologisk protokol, der bruges til digital kodning af lyd. Allerede i 1972 fik vi første gang G.711 at se, dog under navnet Pulse Code Modulation (PCM) of Voice Frequencies. G.711 bruges ikke alene, men er en nødvendig komponent i mange andre protokoller og teknologier såsom H.320 og H.323.

Uden at gå ind i de tekniske forklaringer, der for menigmand kan være svære at forstå, benyttes G.711, eller PCM, til at omdanne et lydsignal til et digitalt signal, som kan transporteres i telenettet, hvorefter det igen bliver omdannet til et lydsignal. Fordelen ved at transporterer lyden digitalt, er at dette ske uden støj. Tidligere hvor telefonforbindelsen var analog, blev der brugt et par kobbertråde (to tråde) til én samtale. Ved at kode signalet digitalt kan der være mange samtaler på samme par tråde. På moderne lyslederkabler kan der transporteres tusindvis af samtaler på samme lysledertråd.

G.711 blev skabt i 1972 og protokollen er ikke længere beskyttet af patenter, hvorfor den nu bliver udnyttet over hele verden.