Fastnet

Hvad betyder det når en telefon bruger fastnet?

I henhold til telekommunikation er fastnet defineret ved den telefonlinje, der har form af enten kobberledninger eller lyslederkabler. I teorien kunne enhver fast ledning, hvad end den var etableret af kobber, aluminium, zink eller et hvilket som helst andet materiale betegnes som en fastnetforbindelse, men grundet kobber og lyslederkablers elektroniske lederevne er det udelukkende disse, vi i Danmark (såvel som i resten af verden) laver fastnetkabler af. Modsætningen til et fastnet er et mobilnet, der fungerer ved hjælp af radiobølger. En fastnetforbindelse er en mere “fysisk” version. For at benytte fastnettet til at snakke i telefon, benyttes en fastnettelefon som stadigt er at finde den dag i dag, i danske private hjem og mestendels kontorer. TeleCall forhandler blandt andet fastnettelefoner til ældre.

At benytte en fastnetforbindelse fremfor en mobilforbindelse er ofte billigere, men til gengæld koster abonnementerne i Danmark på fastnet ofte mere end tilsvarende for mobiltelefoner. Udviklingen tegner et tydeligt billede af, at der bliver færre og færre fastnetbrugere i Danmark, samtidigt med at mobilnettet konstant bliver udviklet. Med fastnet er lydkvaliteten ofte så høj, som denne kan være i forhold til den fastnettelefon, der benyttes.

Fastnet benyttes til alle fastnet telefoner