ECO DECT

Hvad betyder det når en trådløs telefon har ECO DECT?

ECO DECT er betegnelsen for en ny energibesparende teknologi, til trådløse telefoner, der reducerer trådløse DECT telefoners sendeeffekt og energiforbrug. ECO DECT-strømstyring af senderen, gør at man kan justere den trådløse telefons sendestrøm efter hvor langt man står fra baseenheden. Fordelen er, at man både sparer på elregningen og miljøet.

  • ECO DECT-teknologien giver op til 60 % lavere energiforbrug, end almindelige trådløse telefoner.
  • Med ECO DECT reduceres sendeeffekten des tættere håndsættet er på baseenheden – og næsten lig nul, når håndsættet er i dodockingstationen.
  • I nogle ECO DECT trådløse telefoner er der en ECO MODE funktion. Med ECO Mode funktionen aktiveret, kan man reducere sendeeffekten med 80 % – også hvis man har flere håndsæt
  • I de avancerede trådløse telefoner er der en ECO MODE plus funktion, der reducerer sendeeffekten med 100 % i standby-position, og gør telefonen strålingsfri i standbyposition.