Nummerportering

Hvad betyder det at lave nummerportering af et telefonnummer?

Nummerportering er begrebet for den proces, der tillader dig at flytte dit telefonnummer fra en udbyder til en anden.

Uden nummerportering ville et nyt telefonnummer hver gang, du skiftede operatør, være nødvendigt. I dag sker det hele dog automatisk; vil du pludseligt hellere have Greentel end TDC, foretages nummerportering automatisk af Greentel.

Det er indskrevet i Teleloven at du har ret til muligheden for at flytte dit nuværende telefon-nummer over til en anden teleudbyder. En portering af dit eksisterende nummer kan dog først ske når dit abonnement, hos den teleudbyder du flytter til, er trådt i kraft. Din nye teleudbyder er forpligtet til at sikre dit abonnement og telefonummer er aktiviteteret indenfor én arbejdsdag. Denne frist begynder når din gamle udbyder har modtaget en anmodning om portering af telefonnummer, fra din nye teleudbyder. Hvis din portering er forsinket har du mulighed for en kompensation, der skal være indskrevet som en del af selskabets abonnementsvilkår. Niveauet af kompensation kan variere fra udbyder til udbyder.

Hvis du ikke er tilfreds med en teleudbyder kompensation, eller du har andre klagepunkter, kan du kontakte Teleankenævnet. Energistyrelsen fører løbende tilsyn med teleudbydere og om de f.eks. overholder reglerne for nummerportering.