IP

Hvad er en IP adresse?

IP står for ”Internet Protocol”, men til begrebet vedhæftes også normalt –adresse bagpå. En IP-adresse er en numerisk talrække, der er at finde i en unik version på enhver enhed koblet op til internettet. Traditionelt set er IP’er udelukkende brugt til computere, men i og med at mobiltelefoner, printere og des lignende i dag også kan gå på internettet, får disse også hver en IP-adresse. Hvis en stationær computer og en bærbar benytter det samme netværk, har de dog den samme IP-adresse, der i dette tilfælde er bestemt af den router, eller den switch, der benyttes.
IP-adresser er med til at sikre, at flere forbindelser ikke ”rodes sammen”, men i stedet fungerer synkront med hinanden. Den traditionelle IP-protokol, IPv4, er ved at løbe tør for adresser grundet det store antal af enheder online, hvorfor det nye IPv6 med milliarder af ekstra IP-adresser er i gang med at blive taget i brug i blandt andet Danmark.

Har du et dataabonnement på din mobiltelefon, bruges der en forskellig IP-adresse alt efter, om du er hjemme på eget trådløst netværk, eller om du rent faktisk benytter denne dataforbindelse via den nærmeste datamast.