Det Demensvenlige Samfund

Formålet med projekt det Demensvenlige samfund

Det overordnede formål med projektet er at udvikle velfærdsløsninger til den offentlige sektor. Velfærdsløsningerne skal skabe gensidig værdi for såvel

 • Kommunerne
 • Borgerne og
 • De private virksomheder

Projektet Det demensvenlige samfund inddrager demens-, velfærdsteknologi- og ældreområdet samt byplanlægning.

Billund, Haderslev og Kolding kommuner står bag opgaven, og udover kommunerne deltager i alt 3 virksomheder.
OPI LDL (Offentlig Privat Innovation – Living Design Lab) har fokus på at udvikle velfærdsteknologiske løsninger gennem designdreven innovation.

Nationale mål for demens

Der er fokus på demens via den Nationale Demens Handleplan fra 2017.
Der er 3 klare mål for den fremtidige demensindsats:

 • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner.
 • Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik diagnose.
 • Pleje- og behandlingsindsatsen skal forbedres så forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens bliver nedbragt med 50 pct. frem mod år 2025

Udfordringen kort fortalt

 • Pårørendes utryghed og behov for nærvær på afstand – sikkerhed vs. overbeskyttelse.
 • Udfordringer med at finde rundt udenfor
 • Fastholdelse af relationer til omverdenen, som giver livskvalitet for mennesker med demens og pårørende. Men behovene kan være forskellige mellem mennesker med demens og pårørende.
 • Samfundets viden om og rummelighed overfor mennesker med demens borgere vs. konsekvensen det har for andre.
 • Kommunikationen med omverdenen og omverdenens kommunikation med de mennesker med demens.
 • Stigmatisering og tabu. Hvordan kan vi tale om demens?
 • Tidlig opsporing og hjælp til både mennesker med demens og pårørende.

Designdreven Innovation OPI-LDL

Telecall , Boblberg, New Nordic Engineering/Demensliv danner i Kolding kommune partnerskab omkring opgaven, og projektet forventes afsluttet med udgangen af maj måned 2019.

Rammerne for innovations samarbejdet er nu på plads og projektet går d. 10. september 2018 ind i innovationsfasen i samarbejde med designvirksomheden DesignIT

Målet er gennem Design Dreven Innovation, at udvikle en løsning som gør samfundet mere demensvenligt, gennem løsninger til mennesker med demens og pårørende.

Om demens

 • Ifølge National Videncenter for Demens, lider Cirka 87.000 danskere af demens, heraf er 3.000 under 65 år.
 • 35.000 danskere over 65 år har fået en demensdiagnose.
 • 400.000 pårørende oplever demens i familien (Nationalt Videnscenter for Demens)
 • Pårørende til personer med demens bliver ofte fysisk og psykisk nedslidte
 • Demenssygdomme er tabuiserede, og ofte forsøger ægtepar at klare sig selv, indtil problemerne er så store, at hjælp er nødvendigt.