BFCP

Hvad står BFCP til webkonferencer for?

BFCP, hvilket står for Binary Floor Control Protocol, er en teknologi, der benyttes til webkonferencer. Med webkonferencer kan forskellige mennesker afholde et event – en konference eksempelvis – på trods af, at de sidder i hver deres verdenshjørne.

BFCP benyttes til at kontrollere og holde styr på en webkonference og kan anses som værende webkonferences rygrad. Uden BFCP-protokollen ville det være umuligt succesfuldt at skabe rammerne for, at mennesker fra hver deres land, kunne snakke sammen ved hjælp af VoIP (Voice-Over-IP) protokollen.

I forhold til telefoner benyttes BFCP til konferencetelefoner, med hvilke man kan afholde telefonmøder. Ønsker du at snakke med flere personer på en gang ved hjælp af din mobiltelefon, kræver det, at alle telefoner i mødet understøttes af BFCP-teknologien.
Husk at læse abonnementsbetingelserne fra dit teleselskab igennem inden du begynder at afholde telefonmøder, da almen praksis er at kræve ekstra for disse samtaler.